Mission, Vission og Strategi


Mission:

 • at sikre at underviserne har optimale forudsætninger og vilkår til at kunne udføre deres gerning via påvirkning af lovgivningen, prøven samt undervisningsmaterialer.


Vision:

 • Jagttegnslærerforeningens medlemmer skal være det foretrukne valg af jagttegnslærer.
 • Jagttegnslærerforeningen skal være den foretrukne sparringspartner ved udvikling og ændringer af forhold omkring uddannelse af jagttegnsaspiranter.


Strategi-mål:

 • Skabe overblik over pensum:
  Da der ikke findes nogen samlet oversigt over hvad man som underviser skal opfylde i forhold til den teoretiske undervisning, er det foreningens mål at samle disse krav i en overskuelig oversigt til foreningens medlemmer, samt efterfølgende påtage sig opgaven med at holde dette ajour.

 • Fælles talerør
  Da der ikke har været en fælles stemme fra jagttegnsundervisere i Danmark, er det foreningens mål at samle, viderebringe og varetage medlemmernes interesser i forhold til relevante interessenter.

 • Anerkendelse og indflydelse
  Foreningen vil gennem seriøst, sagligt og fagligt velfunderet arbejde opnå anerkendelse og derved øge vores indflydelse i forhold til relevante interessenter.

 • Videndeling i en god tone
  Foreningen har etableret et forum, hvor foreningens medlemmer kan udveksle erfaringer samt indhente viden fra hinanden. Det er foreningens mål at bidrage og opfordre til den fortsatte udvikling af dette forum – og bestyrelsen påtager sig det overordnede ansvar for at det fortsat foregår i en god tone. Forummet vil fungere som det primære informationssted for foreningens medlemmer, hvor de informationer der kommer bestyrelsen i hænde, vil blive formidlet til foreningens medlemmer.

 • Formidle foreningens arbejde - synlighed
  For at foreningen kan være en reel værdi for dens medlemmer, er det væsentligt at resultaterne bliver formidlet og dokumenteret overfor foreningsmedlemmerne. Desuden skal arbejdet og resultaterne være synlige for potentielle medlemmer samt øvrige interessenter.

 • Proaktiv omkring lovgivningsarbejdet
  For at foreningen kan bidrage til en sund og positiv udvikling af lovgivningen vedr. jagttegnsundervisning mv. er det foreningens mål at bidrage med viden og erfaringer under udarbejdelsen af nye tiltag på så tidligt et tidspunkt, at myndighederne har mulighed for at implementere disse.