29 72 13 36
Shopping basket:0 item(s) USD 0.00
Ansøgning skydebane

Ansøgning om godkendelse af midlertidig flugtskydebane til jagttegnsundervisning

 

Ansøger:                            

Skydebanens placering:                                                                                           

Ejerforhold:

a.   Ejer af området:                 

b.   Bruger af banerne             

Anvendelse:                    Skydebanen skal anvendes til jagttegnsundervisning

Særlige bestemmelser:    

                                        Flugtskydebanen oprettes iht. lovgivning om midlertidige skydebaner.

                                        Instruktionen forestås af Våbenkursuslærere bemyndiget af Naturstyrelsen.

Flugtskydningen afvikles:                        

Våben og ammunition:

  1. Våben:                    Glatløbet haglbøsse op til kaliber 12
  2. Ammunition:           Haglpatron kaliber 12/70. haglstørrelse 7, stålhagl.

Mål:                                 Lerduer kastet som fra kastemaskine placeret ved siden af standpladsen.

Standpladser og

Skudretning:                    Standplads er markeret på kortskitse

 

Fareområdet:                   Fareområde indtegnet på skitse.

Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

  1. Fast afspærring:     Ikke aktuelt, da hele området er privat hvor færdsel ikke er tilladt.
  2. Sikkerheds observatør: Skydeleder / stationschef virker under skydningen som sikkerheds observatør.
  3. Færdsel i fareområde: Observeres der under skydningen personer inden for fareområdet, standses skydningen øjeblikkeligt. Skydningen kan først genoptages når fareområdet igen er frit.

Foranstaltninger inden skydning:

a.  Advisering:                    Stedligt Politi adviseres om at skydningen finder sted (Hørsholm)

b.  Mål:                               Kasteretning for lerduerne kontrolleres.

c.  Fareområde:                  Fareområdet kontrolleres for at der er frit.